מבוא

מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד אנו מגנים על המידע שלך שנאסף באמצעות (1) דף האינטרנט של אתר Mihi.market לגביו מדיניות פרטיות זו מתפרסמת או מקושרת (להלן: “אתר”), (2) כל אינטראקציה איתך הנוגעת ל- Mihi.market, כגון: נזיולטר, דיוורים ועלונים מקוונים או לא מקוונים, המתייחסים למדיניות פרטיות זו. שימוש באתר או המשך קבלת דיוורים מהווים את הסכמתך לשימוש במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

מידע אישי (כמוגדר להלן) נאסף ומעובד על ידי חברתנו במסגרות שונות על מנת לספק את שירותינו.

אנו עשויים לאסוף מידע אישי כאשר אתה יותר אינטראקציה עם האתר, למשל אם תבחר להירשם לאתר (על מנת לקבל גישה לתוכן ספציפי, להשתתף באירוע, להגיב לסקר או לבקש דיוורים אודות תחומי עניין ספציפיים), או לספק לנו את המידע בדרך אחרת. בהתאם לדיוורים שאתה מקבל, או לדף האינטרנט של האתר, מידע כזה עשוי לכלול את שמך, שם תפקידך הנוכחי, כתובת החברה שלך, כתובת הדוא”ל שלך, מספרי טלפון (טלפון נייד ופקס), התכתבות איתך, לאילו ניוזלטרים אתה מנוי ומידע נוסף שאתה מספק לנו.

האתר עשוי גם לאסוף תוכן שאתה מספק, כולל פרסומים בבלוגים, פורומים, פרסומים ברשתות החברתיות ויישומים אחרים שאנו עושים בהם שימוש.

מהו “מידע אישי”: ​​מידע אישי מאפשר לנו לזהות את לקוחותינו באופן אינדיבידואלי (ו/או עובדיהם, לקוחותיהם, ספקיהם ועוד), את המשתמשים באתר ו/או היישומים שלנו ו/אוו כמו כן את המשתתפים השונים בשירותינו. מידע זה בדרך כלל בעל אופי אישי או רגיש, והוא מוגן על ידי חוק הגנת הפרטיות משנת 1981, כולל תקנותיו (להלן: “החוק”).

שימוש במידע

Mihi.market מתחייבת להגן על המידע האישי שלך ולפעול בשקיפות מרבית בכל ההיבטים הקשורים לאיסוף המידע. אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך בהסכמתך כדי לספק לך גישה לאתר ולדיוורים, או כאשר יש לנו אינטרס עסקי לגיטימי או בסיס משפטי אחר לאיסוף ושימוש באמור לעיל. המידע האישי שתשלח אלינו עשוי לשמש ככלי לניהול מערכת היחסים שלנו איתך, כולל מענה לבקשותיך, או ליצירת התאמה אישית או לשיפור של האתר ושל השירותים הנלווים המוצעים לך. אנו עשויים גם להשתמש במידע האישי שלך למטרות שיווק, או על מנת לשלוח לך חומרי קידום מכירות או דיוורים בנוגע לשירותים הניתנים על ידינו או על ידי חברות אחרות הקשורות ל-Mihi.market שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך. אנו עשויים ליצור איתך קשר גם כדי לקבל משוב על השירותים הניתנים על ידי Mihi.market.

הסיבות המשפטיות בהן אנו משתמשים לעיבוד מידע אישי:

אנו יכולים לעשות שימוש במידע האישי אודותיך לצורך הדברים הבאים:

1. עמידה בחוקים ובתקנות הרלוונטיים בכדי לעמוד בדרישות המקצועיות (כגון תהליך “הכר את הלקוח” במסגרת החוק להלבנת הון)

2. חקירה או אכיפה של מדיניות הפרטיות ו/או במסגרת דרישות, תלונות, תביעות והליכים משפטיים

3. בעקבות הסכם חוזי בינינו, לספק לך שירותים, אנו נדרשים לאסוף או לעבד את המידע הנחוץ לנו על מנת למלא את התחייבויותינו בהתאם להסכם זה

4. על מנת לספק שירותים שונים למשתמשים באתר האינטרנט שלנו

5. קבלת מידע ועדכונים בנוגע למוצרים או שירותים הרלוונטיים עבורך (בעלוני מידע שונים, דיוורי דואר אלקטרוני), למעט מקרים בהם הצהרת שאינך מעוניין לעשות זאת, כמפורט לעיל

6. להעריך, להתאים, לפתח ולשפר את השירותים שלנו

7. לענות על שאלות שונות, הודעות, תלונות ובקשות

8. על מנת להעריך את מועמדותך לתפקיד בחברה שלנו (ראה פרטים בהמשך)

9. שימוש למטרות סטטיסטיות, אנליטיות, מחקר ושיווק.

נוהלי פרטיות של צדדים שלישיים

מדיניות פרטיות זו מתייחסת רק לשימוש וגילוי מידע שנאסף על ידי Mihi.market באמצעות האינטראקציה שלך עם האתר שלנו או אינטראקציות אחרות הקשורות ל-Mihi.market. בנוגע לאתרים אחרים או לאפליקציות אחרות שעשויים להיות נגישים לאתר שלנו באמצעות הפניות או קישורים,  קיימת להם מדיניות פרטיות משלהם ושיטות איסוף, שימוש וגילוי של מידע אישי. אנו ממליצים לך להכיר את מדיניות הפרטיות המסופקת על ידי גורמים אחרים אלה לפני שתמסור להם מידע. איזה סוג מידע נאסף?בנוסף לאמור לעיל, בהקשר לשירותים שאנו מציעים ללקוחותינו, כמו גם בהקשר לשירותים העומדים לרשות הציבור הרחב (כגון שימוש באתר האינטרנט שלנו) , אנו נבקש או לאסוף מידע אישי כגון:• שם מלא• פרטי איש קשר (טלפון, כתובת דוא״ל, תפקיד)נתונים אלה יועברו וישמרו במאגר המידע של החברה שלנו בהתאם להוראות החוק. הגישה לנתונים אישיים אלה אינה נדרשת על פי חוק, אך ללא גישה לנתונים אלה, ייתכן שלא נוכל לספק את השירותים השונים, כולל אלה המוצעים באתר האינטרנט שלנו (כגון הרשמה כלקוח, יצירת קשר, הגשת מועמדות למילוי תפקיד, שאלות, הרשמה לכנסים, תחרויות, השתתפות בסקרים וכו׳).

כיצד אנו אוספים מידע?

המידע האישי המפורט לעיל שנאסף על ידי החברה שלנו הוגש ברוב המקרים על ידיך, או על ידי המעסיק שלך או על ידי מישהו אחר מטעמך (שהוא מבין הלקוחות שלנו). יתכן שנאסף מידע אישי זה בכל אמצעי, כולל דיונים, שיחות טלפון וטפסים מקוונים ובכל אמצעי תקשורת אלקטרוניים או כתובים. עיין גם במבוא של מדיניות פרטיות זו.ביצירת קשר עם החברה שלנו ו/או עם מי מטעמנו באמצעות שליחת הודעות דואר אלקטרוני, מילוי טופס באתר האינטרנט שלנו, ברשתות החברתיות או בכל דרך אחרת, המידע שנאסף לגביך יהיה המידע שנאסף במסגרת כלי התקשורת שדרכו נוצר הקשר. יתרה מזאת, יתכן שתמסור לנו את הפרטים כיצד לתקשר איתך למטרות קבלת דואר מקצועי/שיווקי, הזמנות לאירועים ו/או עלונים.במקרים מסוימים אנו עשויים לקבל מידע אודותיך מצדדים שלישיים, כגון מקרים בהם אנו מספקים שירות ללקוח בנוגע ללקוחותיו, לספקיו ו/או לעובדיו, למשל כאשר אנו מבצעים סקרים עבור לקוחותינו. בנוסף, אנו עשויים להשיג מידע אודותיך מגופים אחרים של Mihi.market בעולם או מרשויות ממשלתיות, במידה וזה נחוץ לצורך מתן השירותים שלנו. לאור האמור לעיל, יתכן כי אנו נספק שירותים ללקוחותינו המחייבים שימוש במידע אישי של צדדים שלישיים. לכן, יתכן שתתבקש על ידינו למסור מידע אישי אודות בעלי מידע אחרים (להלן: “נתונים אישיים הנוגעים לצדדים שלישיים”). אם אתה מעביר נתונים אישיים לגבי נושאי מידע אחרים (למשל לגבי עובדיך, לקוחותיך, קרובי משפחתך וכו׳), מעצם העברת מידע אישי זה, אתה מצהיר ומסכים כי (א) אתה מורשה להעביר מידע אישי לגבי נושאי מידע אחרים; (ב) נושאי המידע האחרים הסכימו והעניקו את אישורם המפורש כי Mihi.market ו/או מי מטעמו יכולים להשתמש במידע האישי שלהם לכל מטרה על פי מדיניות פרטיות זו. אם תרצה בכך, תוכל להעביר מדיניות פרטיות זו לנושאי המידע האחרים.

מידע מרשתות חברתיות ואתרי אינטרנט: בכפוף להגדרות האישיות שיוגדרו בחשבונותיך ברשתות החברתיות השונות, חברתנו עשויה לקבל נתונים ממפעילי הרשתות החברתיות בהן יש לך חשבון. לדוגמא, במקרה בו תזוהה באתר של החברה שלנו באמצעות חשבון הפייסבוק שלך, אנו עשויים לקבל את הנתונים של חשבונך בפייסבוק, כולל מידע על אנשי הקשר שלך ותחומי העניין שלך. על מנת לקבל פרטים על המידע שאנו צפויים לקבל ממפעילי הרשתות החברתיות השונות וכן כיצד לשנות את ההגדרות האישיות בחשבונות שלך ברשתות החברתיות, חשוב שתבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן רשתות.

גילוי מידע לצדדים שלישיים

אנו עשויים לספק את המידע האישי שלך לשותפים או לחברים אחרים בחברת Mihi.market על מנת לספק לך מידע שעשוי לעניין אותך, לבצע מחקר שוק וכדומה. המידע האישי שלך עשוי להיחשף גם לשותפים או לחברים אחרים בחברת Mihi.market ולצדדים שלישיים אחרים על פי בקשתך או על מנת לענות לבקשותיך או לפניותיך, או כדי לאפשר לנו לספק לך שירותים מבוקשים; כחלק מעסקת תאגיד (כגון מכירה, ביטול, ארגון מחדש, מיזוג או רכישה); או כאשר צדדים אלה (ספקים, קבלנים, נותני שירותים וצדדים שלישיים אחרים) מטפלים במידע מטעמנו. כאשר נעשה שימוש במידע אישי על ידי צדדים שלישיים מטעמנו, נותני שירותים אלה יהיו כפופים לתנאי סודיות ופרטיות המבוססים על עקרונות מדיניות פרטיות זו. מידע אישי עשוי להיחשף גם בפני בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רגולטורים או משרדי ממשלה אחרים, סוכנויות ורשויות, או לצדדים שלישיים אחרים, בכדי לעמוד בתקנות חוקיות, רגולטוריות, מקצועיות, חובות או בקשות לביטחון לאומי. במקרה של שינוי שליטה מול ארגון אחר, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה או רכישה של כל או רוב נכסיו, ייתכן שנחשוף את המידע לאותו ארגון. אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם נותני שירות בקשר למסירת דיוורים. למעט השימושים המתוארים לעיל, איננו סוחרים או מוכרים את המידע הפרטי שלך לאחרים. למען הסר ספק, אנו רשאים לאסוף, לחשוף ולהעביר נתונים שאינם אישיים (כלומר מידע אנונימי ומצטבר אשר אינו מאפשר זיהוי של יחיד) לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתנו הבלעדי.לידיעתך, יתכן שחלק מהצדדים השלישיים הנ”ל נמצאים בארצות או באזורים ללא חוקים להגנת הפרטיות התואמים לאלה שבישראל. במקרה זה, יש לספק אמצעי אבטחה מתאימים שיוגדרו בהסכם עימם, על בסיס עקרונות מדיניות פרטיות זו ובמטרה להגן על המידע האישי שלך. על ידי מסירת המידע, אתה מסכים לתנאים ולגילויים שתוארו לעיל.

התקנת קבצי Cookie

כשאתה מבקר באתר שלנו, מותקן במכשיר שלך קובץ cookie דרכו יש לך גישה לאתר ומספר זיהוי עבור המכשיר ממנו אותה גולש אשר מונפק במערכות שלנו. חברתנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בקבצי ה-Cookie במטרה לעקוב אחר דפוסי הפעילות שלך באתר, כדי לשפר ולהעצים את חווית הביקור שלך באתר, להתאים ולהציע לך שירותים ומוצרים העשויים לעניין אותך ( בהתאם למידע שנאסף על ידי קבצים אלה) ולספק שירותי תמיכה עבורך במידה ותזדקק להם. ניתן להשבית את קבצי קובצי ה-Cookie. לדוגמה, רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק קבצי Cookie מהמכשיר של המשתמש, לחסום את קבלתם או לקבל אזהרות לפני אחסונם. עם זאת, צריך להיות מודע לכך שאם המשתמש ירוקן או לא יאפשר אחסון של קבצי Cookie, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת.

שמירת מידע

אנו שומרים מידע אישי כנדרש לכל מטרה המתוארת במדיניות פרטיות זו. בדרך כלל, המידע האישי שלך יישמר על פי חוקי ההתיישנות החלים. על אף חוק ההתיישנות, אנו עשויים לשמור על המידע שלך לזמן רב יותר במידת הצורך בכדי לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות או המקצועיות, לאכוף את הסכמינו או לפתור סכסוכים.

העברת מידע אישי למדינות אחרות

מידע אישי לגביך יכול להיות מועבר מחוץ לגבולות ישראל, כולל למדינות שחוקיה מבטיחים רמת הגנה הנמוכה מרמת ההגנה על מידע אישי הקבועה בחוק בישראל. במקרים כאלה, חברתנו תנקוט בצעדים להבטחת רמת הגנה נאותה למידע האישי לגביך, כמפורט במדיניות פרטיות זו וכנדרש בחוק.

הגנת הפרטיות של קטינים

אנו מבינים את החשיבות בהגנה על פרטיותם של קטינים. השירותים, היישומים, הדיוורים או האתר שלנו לא מיועדים לקטינים או מכוונים אליהם. אין זה המדיניות שלנו לאסוף או לשמור בכוונה על מידע ממישהו שהוא קטין. ככל שהלקוח מעוניין לאסוף או לעבד מידע אישי אודות קטינים בחסותו (למשל במקרה של אפוטרופוס וילדיו), על הלקוח למסור לנו מידע אישי זה רק לאחר קבלת כל ההסכמות הנדרשות בחוֹק. במקרה ויובא לידיעתנו שקיבלנו את המידע האישי של הקטין ללא הסכמת האפוטרופוסים החוקיים שלו ו/או בדרך אחרת המנוגדת לחוק, אנו נעשה כל מאמץ למחוק באופן מיידי את כל המידע האישי של הקטין.

אבטחת מידע

יש לנו סטנדרטים של טכנולוגיה ואבטחה כדי להגן על כל המידע האישי שמספקים המשתמשים שלנו מדיוור, או דרך האתר, מפני גישה לפרטים, גילוי פרטים, שינוי פרטים או הרס בלתי מורשים.

זכויותיך ביחס למידע האישי שלך

• קבלת אישור כי אנו אכן מעבדים מידע אודותיך ומבקשים העתק של המידע אותו אנו שומרים לגביך

• בקשה לעדכן את פרטי המידע האישי אודותיך או לתקן מידע שלדעתך אינו מדויק או חסר

• בקשה למחוק את הנתונים האישיים שנשמרו על ידינו או להגביל את דרכי השימוש בהם• קבלת הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך

• בקשה להפסיק או להתחיל לשלוח לך מידע שיווקי

• קבלת סירובך לאפשר לנו לעבד את המידע האישי שלך

עם קבלת בקשתך, אנו נעשה מאמצים סבירים בכדי לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שלך בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים. במקרה בו תבחר למשוך את הסכמתך לעבד את המידע האישי שלך או להגביל את דרכי השימוש בו, יתכן ונאלץ להפסיק לספק לך את שירותינו. למרות האמור, אנו עשויים להיאלץ לשמור עותקים של המידע הרלוונטי בהתאם לסעיף “שמירת מידע”.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו עשויים לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת על פי שיקול דעתנו. כאשר אנו מבצעים שינויים במדיניות פרטיות זו, מדיניות הפרטיות שתוקנה תיכנס לתוקף לגביך. אנו ממליצים לך לעיין מדי פעם במדיניות פרטיות זו כדי להיחשף לעדכונים כלשהם. בכל מקרה שנעשו שינויים מהותיים במדיניות זו, אנו נעשה מאמצים ליידע אותך עליהם באמצעות ערוצי התקשורת המקובלים ובכפוף להוראות החוק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בשירותים לאחר העדכון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. במקרה שמדיניות הפרטיות תשתנה, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת.